pats

pats
shtytje të lehta

English-Albanian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • PATS — or PATS can mean: Contents 1 Sports 2 Acronym 3 Other 4 See also Sports New England Patriots, a professional Ameri …   Wikipedia

 • Päts — ist der Familienname folgender Personen: Konstantin Päts (1874–1956), estnischer Staatspräsident Riho Päts (1899–1977), estnischer Komponist Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort b …   Deutsch Wikipedia

 • pats — pàts 1, pati̇̀ 1 įv. Ji̇̀s pàts tai̇̃so sàvo automobi̇̀lį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • pats — pàts 2 dkt. Patiẽs (vyro) dár nėrà namiẽ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • pats — 2 pàts, patì pron. (4) 1. def. nurodo asmenį, kuris yra tiesioginis veiksmo, būsenos subjektas, arba pažymi, kad veiksmą atlieka veiksmo subjektas savo jėgomis, be kitų pagalbos: Ko pats nenori, to kitam nedaryk VP25. Kai pàts blogai nedarysi …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • Pats — New England Patriots Gegründet 1959 Spielen in Foxborough, Massachusetts …   Deutsch Wikipedia

 • pats — 1 pàts, patiẽs sm. (4) Dbg; R vyras žmonai: Kai geras pats, gera pati, tai gražiai i gyvena Ign. Pati buvo į kailį duotina, bet pats kaip dedamas, ir anuodu geruoju gyveno Šts. Juodu krūvoj laikos kaip pàts su pačia KII45. Duktė viena… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • Päts — Pạ̈ts,   Konstantin, estnischer Politiker, * Tackerort (bei Pärnu) 23. 2. 1874, ✝ (in sowjetischer Verbannung) 18. 1. 1956; Rechtsanwalt und Journalist; als führender Kopf der estnischen Unabhängigkeitsbewegung mehrfach in russischer Haft, führte …   Universal-Lexikon

 • Pats de Régina — Pats de Régina …   Wikipédia en Français

 • Pats de regina — Pats de Régina Pats de Régina …   Wikipédia en Français

 • pats tas — pats tàs, pati tà pron. def. toks, kokio reikia, tinkamiausias: Vanduo pats tàs: nei šiltas, nei šaltas Ktk. Pati toj atnešt – argi tu pakelsi?! Rdm. Vaikai patys tiej ganyt Rdm. Antaniukas pats tàs parankinis: kur reik, pasisiunčiu Rs. Pats… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”